Door de jaren heen heeft ITPM een brede ervaring opgebouwd bij grote opdrachtgevers, in de sectoren vastgoed, banken, farma en energie.

zes opdrachten nader toegelicht

Hendriks Bouw en Ontwikkeling, Oss

de opdracht

Door acquisitie van een ander bouwbedrijf wordt gevraagd om advies inzake fusiecommunicatie. Door intensieve samenwerking met beide directies en met oog voor de toekomstige positionering van het totale bouwbedrijf, wordt de ‘hereniging van bouwbedrijven’ naar de markt gebracht.

de rol van ITPM
 • De twee marketing- en communicatieafdelingen worden begeleid naar een nieuwe communicatie-managementstructuur, samenwerking staat centraal, een integraal team is de stip op de horizon.
 • Het beleid wordt van scratch af aan opgezet, waarbij primair uitgangspunt is dat marketing en communicatie bijdragen aan de business. Commerciële communicatie wordt de belangrijkste pijler, corporate merk en positionering worden opnieuw ontwikkeld. Een stakeholderonderzoek dient als markttoets voor de nieuwe positionering.

Travelex, Amsterdam

de opdracht

Door de Commercial Director Europe wordt gevraagd om het Europese team te managen en de effectiviteit van het marketing- en communicatiebeleid te verhogen. De scope is retail en business to business Europa, met teamleden in Amsterdam, Parijs en Londen.

de rol van ITPM
 • Naast het de rol van sparringpartner voor commercial directors in 8 Europese landen wordt advies geboden inzake positionering en communicatiestrategie.
 • De transformatie in marketing- en communicatiebeleid, wordt ingezet door de focus op marktbewerking op basis van onlinestrategie. In nauwe samenwerking met bureaus worden online communicatieprogramma’s gerealiseerd, die bijdragen aan nieuwe businessmodellen.

Rabobank Group, Utrecht

de opdracht

De afdeling Audit staat voor de uitdaging om Global te gaan werken, in synergie met de overall strategie van Rabobank om te transformeren naar ‘One global bank’. Communicatie dient een strategische rol te hebben in de transformatie naar ‘One global Audit department’.

de rol van ITPM
 • Advies voor het opzetten van een internal communications framework, gefundeerd op een global intranet;
 • Communicatieadvies voor uiteenlopende Audit vraagstukken;
 • Management voor ‘Global One Communication Team’;
 • Projectleiding voor de realisatie van One Audit intranet (ICT, communicatie/ content/organisatie).

Autoriteit Financiële Markten, Amsterdam

de opdracht

Eén van de bestuurders van AFM vraagt ITPM als strategisch consultant, voor de bestendiging van zijn positie, het verbeteren van de AFM-profilering en zichtbaarheid, tevens woordvoerder voor zijn portefeuille.

de rol van ITPM
 • De consulting rol is mogelijk door het participeren in project- en businessteams, onder andere Accountantstoezicht en Toezicht Kapitaalmarkten;
 • Het opbouwen en onderhouden van relaties met stakeholders van diverse ministeries, Gemeente Amsterdam, overkoepelende platforms en uiteraard de pers is onderscheidend.

Rabo Vastgoedgroep, Hoevelaken / Utrecht

de opdracht

Door de hoofddirectie van Rabovastgroep wordt een strategische rol gevraagd voor het opbouwen en versterken van de positionering van Rabo Vastgoedgroep en reputatiemanagement voor FGH Bank, Bouwfonds Asset Management, MAB, BPD, Fondsenbeheer.

de rol van ITPM
 • Tegelijkertijd wordt gebouwd aan een professioneel team voor Corporate Communicatie. Onderscheidend is het zoeken van synergie met de autonome bedrijven in de groep, vanuit gemeenschappelijk belang en het nemen van overall regie. Het marketing & communicatiebeleid voor het lanceren van nieuwe businessproposities wordt integraal opgezet.
 • De Vastgoedfraude, ofwel het Klim-op dossier vraagt in deze tijd veel aandacht en behendigheid. ITPM biedt de hoofddirectie gedegen advies en neemt de woordvoerdersrol. Andere onderwerpen voor woordvoering die aan de orde komen zijn: het aan-/ aftreden bestuursleden, joint ventures/ ontmanteling, uiteindelijk ontmanteling van de Vastgoedgroep, businessproposities.

OPG Groep / Mediq

de opdracht

Door de CEO wordt de vraag gelanceerd, hoe we de positionering van Mediq kunnen realiseren, met bijkomend doel om de merkenstructuur binnen OPG Groep te vereenvoudigen.

de rol van ITPM
 • ITPM adviseert in scenario’s om tot een sterke positionering van het 20-tal bedrijven binnen de groep te komen. Het wordt een rebranding van OPG naar Mediq als universele brand met endorsements voor drie segmenten;
 • Vervolgens brengt ITPM het advies en plan van aanpak voor de volledige implementatie van deze nieuwe merkenstructuur, inclusief repositioning van enkele bedrijven binnen de groep;
 • De bestaande businessproposities in de marktsegmenten (BtoC en BtoB) worden aangescherpt. Marktbewerkingsstrategiën voor de drie channels worden ten uitvoer gebracht.
Mediq over ITPM

Outstanding partner in the strategic view on brand development

During the development and implementation of the new worldwide Mediq brand and corporate identity, Yvonne was our clients projectleader and the bridge between our two companies. Beside all the practical and creative development, she was an outstanding partner in the more strategic view on brand development. A very big plus for us – as the creative partner in this project. The success of the project, both creative and financial, she handled with an optimistic, pragmatic and above all an open minded expertise.

Jaco Emmen, director / owner Teldesign Identity Creators