The Living Company is all about Communications

Blogger: Yvonne van de Kuil. Voor de Communication Officer, die ook steeds vaker de complete marketing overziet, breken gouden tijden aan. ‘De markt’ bestaat niet meer, consumenten en medewerkers zijn grilliger dan ooit. Marcom mag ’t oplossen. Meebewegen is niet genoeg. Geef scherpe visie, denk en werk vanuit meerdere disciplines, onderbouw wat je ziet met trends, analyses en ‘big data’.  En zet een interdisciplinair team op, dat weet wat er nodig is om de kracht en dynamiek van de organisatie voortdurend aan te zwengelen: ‘The Living Company Team’.

De economie trekt aan, de uitvoer blijft dan wel de grootste trekker van de economie, er wordt ook weer meer geconsumeerd en geïnvesteerd. Volgens het Financieele Dagblad , zal er voor het eerst sinds 2008 weer groei zijn in alle marktsectoren. De grote vraag: zijn we er klaar voor om als organisatie vol mee te liften nu het economische tij keert? Het antwoord is: nee, de organisatie is er nooit klaar voor en zal continu dynamisch moeten blijven. Dat vraagt nogal wat van de leiders en alle medewerkers. Niet vreemd dat juist nu  ‘Internal Engagement’ hoog op de agenda staat.

Verschil maken

KLM heeft een ‘Transformation Office’ opgericht en Pieter Elbers (CEO) realiseert zich ‘dat verandering alleen samen met de KLM-ers mogelijk is. Er komt een ‘War Room’ waarin medewerkers over ideeën discussiëren, hun creativiteit de vrije loop laten of voorstellen in het klein aan de praktijk kunnen toetsen. De grootste uitdaging is op welke manier de KLM verschil maakt ten opzichte van de concurrentie. Met dat vraagstuk worstelen ook banken, accountancykantoren, energiebedrijven en nog heel veel andere. Interessant is dat Elbers ook zegt dat de huidige tijd steeds meer vraagt om integraliteit. En daar ligt de mooie kans voor Communications.

Businessoptiek

In mijn eerdere blog, met de titel ‘Als Communications de business verstaat, kijk wat er dan gebeurt’ pleitte ik al voor een intensieve samenwerking met de business owners. Juist nu de organisatie zich continu moet vernieuwen en verbeteren om onderscheidend te zijn en te voldoen aan de eisen van de klant wordt verwacht dat de Communication Officer zijn integrale rol neemt. Waar te beginnen? Laat frequent een Stakeholderscan uitvoeren of doe de gesprekken beter zelf. Ik ben steeds weer verrast over de hoge kwaliteit van de feedback van de collega’s, opdrachtgevers, klanten, aandeelhouders en bestuurders. Zij weten met elkaar haarscherp te vertellen wat het unieke verhaal van de organisatie is, waar de kracht zit en wat er nog valt te doen. Niet zelden leveren de boeiende gesprekken ideeën voor vernieuwing of verbetering.

Levende organisatie

De volgende stap is het opzetten van een interdisciplinair team. Als ‘transformation’ iets te zwaar valt, dan zou ik het houden op ‘The Living Company-Team’. In dit team zitten de trekkers, die ervan overtuigd zijn dat de organisatie leeft en moet blijven bewegen om te winnen. Naast Communications/ Marketing  en Business Development, doet ook Human Resources mee. Topics als Performance management en Vitality worden zo ook integraal aangevlogen, vanuit organisatievisie en -beleid. De CEO zorgt voor empathie en verbinding. En doordat de CEO zeker wekelijks zijn ‘Management Walks’ doet en de wekker nog wat vroeger zet voor Early-breakfast  sessies, wordt hij zichtbaar en toegankelijk.

Kracht van de organisatie!

Organisatievernieuwing heeft juist ook te maken met (internationale) positionering, corporate branding, het ontwikkelen en in de markt zetten van unieke business proposities. ’ The Living Company Team’ zal visie ontwikkelen, inspireren, verbinden, kennis delen en medewerkers betrekken en enthousiasmeren. Daarin zit de kracht en het onderscheidend vermogen van de organisatie! Door bottom-up sessies in de divisies, interviews met stakeholders, paneldiscussies, roundtables en ontbijtsessies. Met een opvallende frequentie in deze activiteiten en met een zichtbare en gestructureerde output.  ‘The Living Company is all about Communications’!

TOP